[canvas][javascript] Gradient HSV – pełen zakres kolorów

Podziel się:   Facebook   Google+   Twitter   GG   E-mail  

Zaznaczenie_004
Model HSV nawiązuje do sposobu, w jakim widzi ludzki narząd wzroku, gdzie wszystkie barwy postrzegane są jako światło pochodzące z oświetlenia. Według tego modelu wszelkie barwy wywodzą się ze światła białego, gdzie część widma zostaje wchłonięta a część odbita od oświetlanych przedmiotów.

H – odcień światła (ang. Hue) wyrażona kątem na kole barw przyjmująca wartości od 0° do 360°;
S – nasycenie koloru jako promień podstawy (wartości od 0 do 1);
V – moc światła białego (wartości od 0 do 1)

Tyle teorii, jak narysować pełen zakres kolorów HSV (tęcza) w CANVAS?

W pierwszej kolejności potrzebna nam będzie funkcja zamieniająca kolor HSV na RGB, który może być użyty w generowaniu grafiki (javascript “nie rozumie” kolorów w formacie HSV):

<script type="text/javascript">
function hsvToRgb(h, s, v){
  var r, g, b;
    if (s == 0){
        r = v;g = v;b = v;
  	return {r:Math.round(r * 255), g:Math.round(g * 255), b:Math.round(b * 255)};
    }
    h /= 60;
    var i  = Math.floor(h);
    var f = h - i;
    var p = v *  (1 - s);
    var q = v * (1 - s * f);
    var t = v * (1 - s * (1 - f));
    switch( i ) {
        case 0: r = v;   g = t;   b = p; break;
        case 1:   r = q; g = v; b = p; break;
        case 2:   r = p;   g = v;   b = t; break;
        case 3:   r = p;   g = q; b = v;   break;
        case 4:   r = t;  g = p;   b = v; break;
        default:    r = v; g = p; b = q;   break;
    }
  return {r:Math.round(r * 255), g:Math.round(g * 255), b:Math.round(b * 255)};
}//--------------------------------
</script>

Czas przygotować obszar roboczy – np. o wymiarach 360 x 100 px, tak aby każda barwa (stopnień obrotu – wartość H) miała swoją reprezentacje na grafice. Następnie w pętli przeglądamy wszystkie kolory HSV zgodnie z zasadą:
H – od 0 do 360
S = 1
V = 1

Tak więc pętla będzie mieć 360 iteracji a w każdej będzie generowany kolor RGB odpowiadający kolejnym stopniom (parametr H) koloru HSV.

Do rysowania kolorów wykorzystamy standardową funkcję CANVAS – createLinearGradient, co pozwoli ograniczyć liczbę operacji w pętli z 360 do 72 – próbkowanie koloru będzie następować co 5 pikseli, pozostałe miejsce wypełni za nas funkcja, tworząc gradient.

<canvas id="bitmap" width="360" height="100">brak obslugi canvas</canvas>
<script type="text/javascript">
var bitmap = document.getElementById('bitmap'); 
if ( ! bitmap.getContext) { alert('brak obslugi getContent'); return false; }
var c = bitmap.getContext('2d');
var rgb;
c.beginPath(); //1
grad = c.createLinearGradient(0, 0, 360, 0); // 1
for (i=0;i<=360;i+=5) {
	rgb = hsvToRgb(i, 1, 1);
	grad.addColorStop(i/360, "rgb("+rgb.r+", "+rgb.g+","+rgb.b+")");
}
c.fillStyle = grad;
c.fillRect(0, 0, 360, 100);
c.stroke(); //1
</script>

Rezultat:

brak obslugi canvas

Powiązane artykuły

Featuring Top 11/11 of How-to

Kurs css

 • Kurs CSS dla niecierpliwych [cz 1/2]

  Co to jest CSS, po co go używać, jak go używać.. CSS - stylizowanie różnych elementów HTML, inaczej mówiąc: wizualizowanie/nadawanie odpowiedniego wyglądu strony www. Zaczynając kurs…

 • Kurs CSS dla niecierpliwych [cz 2/2]

  Kontynuacja przyspieszonego kursu dla niecierpliwych. Część 1/2 - Kurs CSS dla niecierpliwych 1/2 Zakładam, że znasz lub zapoznałeś/aś się już wstępnie z podstawami HTML, wiesz do czego…