[c++] config file – wczytywanie zmiennych z pliku tekstowego

Podziel się:   Facebook   Google+   Twitter   GG   E-mail  

Problem: jak wczytać zmienne do c++ znajdujące się w pliku tekstowym a następnie używać ich w programie?

Rozwiązanie: utworzyć klasę, która wczyta plik tekstowy, przydzieli każdą przetworzoną wcześniej linię do dynamicznej tablicy, której kluczem będzie nazwa zmiennej.

Wykorzystanie:
zawartość pliku “plik_konfiguracyjny.txt

opcja1 wartosc1
opcja2 wartosc2


deklaracja klasy:

using namespace std;
#include <string>
#include "config.php"

inicjacja klasy:

config *opcje;opcje=new config("plik_konfiguracyjny.txt");
// lub
config opcje("plik_konfiguracyjny.txt");

odwołanie do konkretnej zmiennej:

opcje->v("opcja1");
// lub
opcje["opcja1"];

Kod klasy config.cpp

class config {
public:
	struct rec {
		public:
			string name;
			string v;
	};
	
	string operator[] (const string);
	
private:
	string cfg_src;
	rec *conf;
	unsigned int conf_ile;
	
public: 
	config(string);
	~config();
	string v(string	);
	void add_tmp_config(string, string);
};

config::config(string _src="config.txt"){ //constructor
		this->cfg_src = _src;
		fstream cfg_file;
		string _opcja,_val;
		
			/*	czy mozna otworzyc plik	*/
		cfg_file.open(this->cfg_src.c_str(), std::ios::in);
    if ( ! cfg_file.is_open() ) return;
    if(cfg_file.bad() || !cfg_file.good() ) return;

			/*	ile linijek	*/
    int licznik=0;
		string dane; //smieci
       while (!cfg_file.eof()) {
         ++licznik;
         getline(cfg_file,dane);
       } --licznik;
     cfg_file.close();
			/*	zapisz wszystkie linie do tablicy	*/
		if (licznik>0)
			this->conf = new rec[licznik];
		this->conf_ile = licznik;
		
	if (licznik>0) {	 // sa rekordy
		cfg_file.open(this->cfg_src.c_str(), std::ios::in);
		
		for (unsigned int i=0;i<this->conf_ile;i++) {//foreach file
			if (cfg_file.eof()) return;
				cfg_file >> _opcja; 
				
			// _val moze byc puste - nie raportuj o koncu pliku
			cfg_file >> _val;
			
			this->conf[i].name = _opcja;
			this->conf[i].v = _val;
		} //foreach file
	} // sa rekordy
} //constructor
//--------------------------------------------------------------------

string config::operator[] (const string _key) {
	return this->v(_key);	
}
//--------------------------------------------------------------------

void config::add_tmp_config(string _key, string _v){
	if (_key.length()==0) return;
	if (_v.length()==0) return;
	
	rec *tmp_conf;
	tmp_conf = new rec[(this->conf_ile+1)];
	
	for (unsigned int i=0;i<this->conf_ile;i++) {//foreach file
			tmp_conf[i].name = this->conf[i].name;
			tmp_conf[i].v = this->conf[i].v;
		} //foreach file
		
	tmp_conf[this->conf_ile].name = _key;
	tmp_conf[this->conf_ile].v = _v;
	
	delete[] this->conf;
	
	this->conf = tmp_conf;
	++this->conf_ile;
}
//--------------------------------------------------------------------

string config::v(string _key) {
	for (unsigned int i=0;i<this->conf_ile;i++) { //foreach file
		if (this->conf[i].name == _key) {
			return this->conf[i].v;
		}
	} //foreach file
	return "";	
}
//--------------------------------------------------------------------

config::~config(){
	delete[] this->conf;
}
//--------------------------------------------------------------------

Powiązane artykuły

Featuring Top 1/1 of c++

Kurs css

 • Kurs CSS dla niecierpliwych [cz 1/2]

  Co to jest CSS, po co go używać, jak go używać.. CSS - stylizowanie różnych elementów HTML, inaczej mówiąc: wizualizowanie/nadawanie odpowiedniego wyglądu strony www. Zaczynając kurs…

 • Kurs CSS dla niecierpliwych [cz 2/2]

  Kontynuacja przyspieszonego kursu dla niecierpliwych. Część 1/2 - Kurs CSS dla niecierpliwych 1/2 Zakładam, że znasz lub zapoznałeś/aś się już wstępnie z podstawami HTML, wiesz do czego…